Машка, Ошка и бомбежка
Нажми: 
Машка, Ошка и бомбежка
Изображение: shutterstock
Автор: Семен Винокур, www.facebook.com
Ещё по теме: рассказ, Это Израиль

avatar


avatar
I odna rysskoyazuchnaya v semie kyrdov. Dochka na dvyh yazukah govorit ivrit I rysskii. Bolwe otlichii mewdy ludmi net. Yazuk i lichnue kachestva samogo cheloveka. I govoru chto I taimania i ludi smeutsa.